Vị trí và nhiệm vụ của đội trưởng thuộc chi cục Hải quan được quy định thế nào?

Ngày hỏi:14/10/2019

Tôi công tác tại doanh nghiệp thường xuyên phải làm việc với đơn vị Hải quan, nhờ giải đáp giúp tôi vị trí và nhiệm vụ của đội trưởng thuộc chi cục Hải quan được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Vị trí và nhiệm vụ của đội trưởng thuộc chi cục Hải quan được quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   Đội trưởng thuộc Chi cục là công chức, viên chức lãnh đạo đứng đầu Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương.

   Đội trưởng thuộc Chi cục chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội. Đội trưởng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

   - Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Đội theo quy định của pháp luật.

   - Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn đôn đốc công chức, viên chức và người lao động trong Đội hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

   - Nghiên cứu, báo cáo với Chi cục trưởng về đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình thủ tục quản lý nhà nước về hải quan, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

   - Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Đội được pháp luật quy định.

   - Thực hiện quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đội và cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện được trang bị theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Nhà nước.

   - Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của Chi cục và Cục.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chi cục trưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn