Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan

26/04/2022

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của các đơn vị Hải quan. Ban biên tập cho tôi hỏi: Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan được quy định như thế nào? 

  • Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan được quy định tại Khoản 8 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   Phó Đội trưởng thuộc Chi cục là công chức, viên chức lãnh đạo giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công phụ trách một hoặc một số nhiệm vụ của Đội. Thay mặt Đội trưởng điều hành, giải quyết công việc của Đội khi được Đội trưởng ủy quyền.

   Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn