Vị trí và nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Cục Hải quan

26/04/2022

Liên quan đến quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Ban biên tập cho tôi hỏi: Vị trí và nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Cục Hải quan được quy định ra sao? 

  • Vị trí và nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng Cục Hải quan quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   - Phó Trưởng phòng là công chức, viên chức lãnh đạo giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Phòng. Thay mặt Trưởng phòng điều hành, giải quyết công việc của Phòng khi được Trưởng phòng ủy nhiệm.

   - Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, ủy nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn