Việc chất vấn trong Đảng có mục đích, yêu cầu gì?

Ngày hỏi:24/12/2019

Liên quan đến công tác chất vấn trong đảng, tôi muốn hỏi pháp luật hiện hành quy định ra sao về mục đích, yêu cầu của chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng? 

  • Mục đích, yêu cầu của chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng quy định tại Điều 2 Quyết định 158-QĐ/TW năm 2008 Quy chế chất vấn trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   1- Chất vấn và trả lời chất vấn nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.

   2- Chất vấn và trả lời chất vấn nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn