Việc đón, tiễn Đại sứ bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác theo nghi lễ đối ngoại quy định thế nào?

26/04/2022

Việc đón, tiễn Đại sứ bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác theo nghi lễ đối ngoại quy định như thế nào? Quy định về việc Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm theo nghi lễ đối ngoại quy định ra sao? Mong được giải đáp thắc mắc.

  • Việc đón, tiễn Đại sứ bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác theo nghi lễ đối ngoại

   Căn cứ theo Điều 36 Nghị định 18/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/04/2022) quy định về việc đón, tiễn Đại sứ bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác theo nghi lễ đối ngoại như sau:

   Bộ Ngoại giao cử cán bộ đón, tiễn và bố trí phòng khách danh dự tại sân bay cho Đại sứ khi bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Không bố trí xe đón, tiễn tại sân bay.

   Quy định về việc Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm theo nghi lễ đối ngoại

   Bên cạnh đó, tại Điều 37 Nghị định 18/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/04/2022) quy định về việc Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm theo nghi lễ đối ngoại như sau:

   1. Đại sứ trình Quốc thư:

   a) Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch;

   b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan tổ chức 04 đợt trình Quốc thư một năm, vào khoảng giữa mỗi quý. Trường hợp đặc biệt, Bộ Ngoại giao kiến nghị tổ chức đợt trình Quốc thư riêng;

   c) Thành phần tham dự Lễ trình Quốc thư: Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp Vụ, Bộ Ngoại giao;

   d) Bộ Ngoại giao cử cán bộ và bố trí xe đưa đón Đại sứ đi trình Quốc thư. Xe Đại sứ đi trình Quốc thư có 4 mô-tô hộ tống. Sau khi trình Quốc thư, xe đưa Đại sứ trở về cắm cờ nước cử;

   đ) Trước cửa Phủ Chủ tịch bố trí đội hình tiêu binh danh dự chào khi Đại sứ đến và về. Trước cửa phòng trình Quốc thư bố trí gác tiêu binh danh dự mở cửa phòng. Bố trí một tiêu binh danh dự mở cửa xe đưa đón Đại sứ tại vị trí dừng xe;

   e) Trước khi trình Quốc thư, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao tiếp Đại sứ để nhận bản sao Quốc thư và giới thiệu nghi lễ trình Quốc thư.

   2. Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc trình Thư ủy nhiệm:

   a) Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc trình Thư ủy nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ;

   b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức buổi trình Thư ủy nhiệm.

   3. Bộ Ngoại giao tiếp nhận Thư ủy nhiệm của Tổng Lãnh sự.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn