Việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

26/04/2022

Tìm hiểu quy định về việc xử lý đơn khiếu nại. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

  • Việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định tại Mục I Quyết định 178/QĐ-TCT năm 2019, cụ thể:

   Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề xuất xử lý đơn kèm theo dự thảo đối với từng trường hợp cụ thể (Phiếu hướng dẫn; hoặc Phiếu chuyển đơn; hoặc Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; hoặc Thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại) thì thủ trưởng Cơ quan Thuế có trách nhiệm duyệt ký.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn