Việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành

26/04/2022

Việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành được quy định như thế nào?

  • Căn cứ điều 34 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 về việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành được quy định như sau:

   1. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành, được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC theo nội dung sau đây:

   a) Kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng.

   b) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC.

   c) Biện pháp phòng cháy.

   d) Phương pháp xây dựng và thực tập PACC; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

   đ) Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC.

   e) Phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC.

   2. Đội trưởng đội PCCC chuyên ngành phải có trình độ từ trung cấp PCCC trở lên và được đào tạo kiến thức chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

   3. Bộ Công an hướng dẫn chi tiết chương trình và nội dung, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; quy định cụ thể việc cấp và mẫu giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC tổ chức bồi dưỡng theo nội dung, chương trình cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn