Việc lưu trữ kết quả kiểm kê rừng cấp xã được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/09/2018

Tôi có tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc kiểm kê rừng và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, mọi người cho tôi hỏi: Việc lưu trữ kết quả kiểm kê rừng cấp xã được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc lưu trữ kết quả kiểm kê rừng cấp xã được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   Lưu trữ kết quả kiểm kê rừng theo định kỳ trong hồ sơ quản lý rừng cho từng tiểu khu rừng ở xã, kết quả kiểm kê rừng của cấp xã được lập trên giấy và lập thành các tệp ở dạng số lưu giữ trên đĩa CD. Kết quả trên giấy được lập thành ba (03) bộ, một bộ lưu tại Hạt Kiểm lâm huyện; một bộ do cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn giữ và một bộ lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lưu trữ kết quả kiểm kê rừng cấp xã. Để biết thêm thông tin về này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 25/2009/TT-BNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn