Viên chức bị buộc thôi việc vào tháng 6/2020 có được đăng ký thi công chức không?

26/04/2022

Em trước là viên chức trưởng tiểu học, vì 1 số lý do nên bị kỷ luật buộc thôi việc vào tháng 6/2020. Tháng 3/2021 tới đây có kỳ thi tuyển công chức thì em có được đăng ký thi không ạ? Vì em nghe nói theo Nghị định mới thì viên chức đã bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức.

  • Điểm c Khoản 1 Điều 30 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc viên chức như sau:

   Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thời việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

   Theo quy định nêu trên, trường hợp viên chức đã bị kỷ luật buộc thôi việc thì vẫn có quyền đăng ký dự tuyển thi công chức sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Đối với viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

   Theo thông tin bạn cung cấp: bạn là viên chức bị buộc thôi việc vào tháng 6/2020 => đến tháng 3/2021 thì chưa đủ thời hạn 12 tháng. Do đó bạn không được đăng ký dự tuyển công chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn