Viên chức bị kỷ luật thì xử lý thế nào khi biệt phái, bồi dưỡng, bổ nhiệm?

Ngày hỏi:25/12/2019

Liên quan đến thắc mắc về viên chức bị kỷ lụât, ban biên tập cho hỏi: Viên chức bị kỷ luật ảnh hưởng gì đến việc biệt phái, bồi dưỡng, bổ nhiệm viên chức đó? Trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

 • Căn cứ Khoản 8 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định:

  - Viên chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:

  + Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

  + Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  - Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn