Viên chức nghỉ hưu có được tiếp tục làm việc tại đơn vị?

26/04/2022

Trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu, nhưng vẫn muốn làm việc tại đơn vị của viên chức thì có được hay không?

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 46 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

   Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định.

   Như vậy, vẫn được ở lại đơn vị làm việc nếu đơn vị cần và có thể ký hợp đồng vụ, việc theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn