Viên chức xin thôi việc hưởng được chế độ gì?

Ngày hỏi:25/04/2020

Cho mình hỏi. Năm nay mình dạy học được 17 năm biên chế nhà nước và lương hiện tai mình đang hưởng là 8.614.000 đồng. Mình muốn hết năm học 2019-2020 mình xin nghỉ để về kinh doanh. Vậy mình xin về có được giải quyết không và được hưởng chế độ gì? Rất mong được tư vấn và giải đáp!

  • Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định các trường hợp viên chức được giải quyết thôi việc, cụ thể như sau:

   - Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

   - Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

   - Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn muốn hết năm học 2019-2020 mình xin nghỉ về để kinh doanh, cho nên bạn sẽ được giải quyết thôi việc khi bạn có đơn tự nguyện thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

   Lưu ý: Bạn sẽ không được giải quyết khi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP cụ thể như sau:

   - Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   - Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

   - Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

   - Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

   Trợ cấp thôi việc đối với viên chức.

   *Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

   - Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

   - Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

   - Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

   - Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

   *Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

   Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể thời gian công tác nên chúng tôi không thể kết luận bạn được hưởng trợ cấp thôi việc cụ thể như thế nào. Bạn tham khảo chế độ trợ cấp thôi việc của viên chức tại quy định trên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn