Xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh là gì?

Ngày hỏi:22/08/2018

Tôi thường nghe trên tivi, báo, đài thương có nhắc đến xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh nhưng tôi không hiểu xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh là gì? Nên rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định hiện hành thì cấp xã là thuật ngữ được dùng để chỉ chung cho xã, phường, thị trấn (cùng một cấp đơn vị hành chính), do đó xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh cũng là cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh và ngược lại.

   Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2016/NĐ-CP thì cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh là cấp xã biên giới, hải đảo, ven biển, an toàn khu (ATK), cấp xã có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc cấp xã có tình hình an ninh, chính trị thường xuyên diễn biến phức tạp.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đề nghị Tư lệnh quân khu, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định;

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

   Hằng năm, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh cho phù hợp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn