Xem xét việc chuyển đại biểu Quốc hội đến sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội

26/04/2022

Xem xét việc chuyển đại biểu Quốc hội đến sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Sáu, là công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là xem xét việc chuyển đại biểu Quốc hội đến sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Xem xét việc chuyển đại biểu Quốc hội đến sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 35 Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 về Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

   - Trong trường hợp đại biểu chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, đại biểu Quốc hội có đơn đề nghị chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bầu ra mình và Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đại biểu chuyển đến sinh hoạt.

   - Ban công tác đại biểu tập hợp đơn của đại biểu Quốc hội, ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bầu ra đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đại biểu chuyển đến sinh hoạt, chuẩn bị hồ sơ, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và gửi xin ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   - Ban công tác đại biểu tổng hợp ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Lãnh đạo Quốc hội xem xét, quyết định; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về xem xét việc chuyển đại biểu Quốc hội đến sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn