Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của lãnh đạo Vụ pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi việc xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của lãnh đạo Vụ pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của lãnh đạo Vụ pháp chế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tai Điều 14 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì việc xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của lãnh đạo Vụ pháp chế như sau:

   1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của Phòng.

   Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ Pháp chế về nội dung công việc, Trưởng phòng chủ trì phối hợp với các Phòng có liên quan hoàn chỉnh dự thảo văn bản để trình Lãnh đạo KTNN hoặc triển khai các công việc.

   Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Vụ Pháp chế yêu cầu Lãnh đạo Phòng chủ trì hoặc công chức, người lao động có liên quan báo cáo trực tiếp kết quả công việc hoặc họp với Phòng chủ trì và đại diện các Phòng có liên quan để lấy ý kiến tư vấn trước khi quyết định.

   Khi Lãnh đạo Vụ Pháp chế vắng mặt từ 01 ngày trở lên, Phòng do Lãnh Vụ Pháp chế phụ trách có trách nhiệm tổng hợp các văn bản trình Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng ủy quyền để giải quyết.

   2. Đối với công việc do tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế thảo luận trước khi quyết định, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng theo lĩnh vực được phân công, xem xét nội dung và tính chất của từng văn bản, đề án để quyết định:

   - Cho phép Phòng trình hoàn thành thủ tục để trình tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế tại phiên họp gần nhất;

   - Giao Phòng trình chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu;

   - Giao đơn vị trình làm thủ tục lấy ý kiến các Phòng có liên quan theo quy định của Quy chế này.

   Trên đây là quy định về xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả của lãnh đạo Vụ pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn