Xử lý thông tin có nội dung tố cáo được quy định ra sao?

26/04/2022

Việc xử lý thông tin có nội dung tố cáo được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới nhất.

  • Xử lý thông tin có nội dung tố cáo được quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2021/TT-TTCP (Có hiệu lực từ 15/11/2021), cụ thể như sau:

   Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo thì người xử lý đơn báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, quyết định việc thanh tra, kiểm tra hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để quyết định việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 18 Thông tư 05/2021/TT-TTCP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn