Yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước của cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:28/05/2022

Yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như thế nào? Các phương thức, cách thức công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như thế nào?

   Căn cứ Điều 20 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước như sau:

   1. Không tiết lộ thông tin cá nhân; đánh giá và hạn chế nguy cơ, rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân khi kết hợp với các thông tin khác.

   2. Bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ liệu mở gây ra hoặc rủi ro khi dữ liệu mở kết hợp với dữ liệu khác gây ra.

   3. Danh mục dữ liệu mở được rà soát, sửa đổi (nếu có) theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần; dữ liệu mở đã công bố theo danh mục phải được cập nhật hoặc bổ sung (nếu có) trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố.

   4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

   Các phương thức, cách thức công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 21 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định các phương thức, cách thức công bố dữ liệu mở về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước:

   1. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được cung cấp qua các phương thức sau:

   a) Cung cấp dữ liệu được đóng gói và cho phép tổ chức, cá nhân tải về sử dụng;

   b) Cung cấp dữ liệu thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

   2. Dữ liệu mở phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn