Bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm những nội dung nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 mới được Quốc hội thông qua trong kỳ hợp vừa qua, thì bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm những nội dung nào?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định nội dung bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm các nội dung sau:

   - Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;

   - Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn