Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/11/2022

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán? Thế nào là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Hệ thống giao dịch chứng khoán gồm những hệ thống nào?

  • Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?
   (ảnh minh họa)
  • Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

   Cho tôi hỏi trong Luật chứng khoán mới có những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán? Nhờ phản hồi sớm, xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm:

   - Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán.

   - Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

   - Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán.

   - Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

   - Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

   - Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

   - Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Thế nào là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

   Ban biên tập cho tôi hỏi: Thế nào là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Nhờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc theo quy định tại Luật chứng khoán mới. Cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 36 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

   Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Hệ thống giao dịch chứng khoán gồm những hệ thống nào?

   Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 mới được quốc hội thông qua, thì có những hệ thống giao dịch chứng khoán nào? Nhờ giải đáp, cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 26 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

   Hệ thống giao dịch chứng khoán bao gồm hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con) tổ chức, vận hành.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn