Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:13/06/2022

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân phải đáp ứng điều kiện gì? Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán khi nào? Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác được không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân phải đáp ứng điều kiện gì?

   Cho tôi hỏi luật chứng khoán mới đã quy định tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân như thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

   - Có trình độ từ đại học trở lên;

   - Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

   - Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

   Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán khi nào?

   Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc sau: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong những trường hợp nào? Nhờ hỗ trợ!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:

   - Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

   - Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

   - Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

   Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác được không?

   Nhờ ban biên tập hỗ trợ giải đáp giúp tôi vấn đề theo Luật chứng khoán mới như sau: Bên tôi là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán dự định sắp tới sẽ mua phần vốn góp của một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác để tăng thị phần và giảm rủi ro thì có được không? Nếu được thì mua như thế nào? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!ư

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 7 Điều 91 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

   Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:

   - Mua để thực hiện hợp nhất, sáp nhập;

   - Mua để sở hữu hoặc cùng với người có liên quan (nếu có) sở hữu không quá 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bên bạn chỉ được mua phần vốn góp của công ty quản lý đầu tư chứng khoán khác trong trường hợp mua để hợp nhất, sáp nhập.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn