Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:23/07/2022

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong những trường hợp nào? Nguyên tắc hành nghề chứng khoán của người được cấp CCHN chứng khoán? Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

  • Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong những trường hợp nào?
   (ảnh minh họa)
  • Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong những trường hợp nào?

   Những trường hợp nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định hiện hành?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   1. Trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

   a) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán hoặc bị hỏng, bị mất;

   b) Thông tin xác nhận nhân thân của người hành nghề ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán thay đổi (số giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, họ tên, ngày tháng năm sinh).

   Nguyên tắc hành nghề chứng khoán của người được cấp CCHN chứng khoán

   Nguyên tắc hành nghề chứng khoán của người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán được quy định thế nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 216 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về về nguyên tắc hành nghề chứng khoán như sau:

   - Người có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán;

   - Người có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;

   - Người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

   - Người có 01 trong 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại điểm a, b, c khoản này và có chứng chỉ chuyên môn chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ tương ứng với chứng chỉ đang nắm giữ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại 01 bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm.

   Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

   Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ gì theo quy định hiện hành?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về nội dung trên như sau:

   Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

   - Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 213 Nghị định này;

   - Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; 02 ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trừ trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất chứng chỉ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn