Chấm dứt kinh doanh chứng khoán phái sinh phải gửi hồ sơ tới đâu?

26/04/2022

Đơn vị mình muốn tự nguyện chấm dứt kinh doanh chứng khoán phái sinh phải gửi hồ sơ tới đâu cơ quan nào? Nhờ admin hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2020/NĐ-CP có quy định về chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, trong đó:

   Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   **Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

   a) Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và thông qua phương án xử lý các vấn đề liên quan;

   c) Phương án xử lý các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, bao gồm phương án xử lý các tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn