Chào bán chứng khoán ra công chúng không có bản cáo bạch xử lý thế nào?

26/04/2022

Tôi là nhà đầu tư, tôi có ý định sẽ mua chứng khoán của một công ty mới đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tuy nhiên khi mua thì tôi không được tiếp cận bản cáo bạch của công ty. Cho hỏi công ty chào bán chứng khoán ra công chúng mà không có bản cáo bạch có đúng không? Trường hợp vi phạm thì xử lý thế nào?

  • - Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật chứng khoán 2006 quy định về phân phối chứng khoán như sau: Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành bảo đảm người mua chứng khoán tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông báo phát hành.

   - Theo Khoản 1 Điều 22 Luật chứng khoán 2006 thì Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là sáu mươi ngày trong các trường hợp sau đây:

   + Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

   + Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 của Luật này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên khi chào bán chứng khoán ra công chúng thì công ty chào bán phải đưa bản cáo bạch vào hồ sơ và công bố tại các địa điểm thông báo chào bán. nếu vi phạm thì sẽ bị đình chỉ chào bán, và việc đình chỉ này có thể kéo dài đến 60 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn