Có phải mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/08/2020

Đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến thì việc thực hiện các cuộc gọi đặt lệnh thường xuyên diễn ra. Cho hỏi những cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư có được ghi âm đúng không?

  • Có phải mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1e Điều 6 Thông tư 134/2017/TT-BTC quy định yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến như sau:

   Đối với công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến:

   ...

   - Cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu;

   - Áp dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc quản lý để thiết lập các mức giới hạn về mua bán chứng khoán theo quy định của pháp luật cho nhà đầu tư tham gia dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Các giới hạn này phải được thông báo cho nhà đầu tư trên trang giao dịch chứng khoán trực tuyến và phải có quy trình phê duyệt đối với sự thay đổi các mức giới hạn này.

   ...

   Như vậy theo quy định này thì tất cả mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn