Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

26/04/2022

Một trong những nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp là tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Qua tìm hiểu thì tôi biết là vậy, và có nghe vào đầu năm 2019 có văn bản mới quy định về vấn đề này nên tôi muốn cập nhật thêm thông tin mới nhất, nhờ các bạn hỗ trợ giúp: Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được quy định như thế nào?

  • Tại Điều 28 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Có hiệu lực từ 01/02/2019, có quy định công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

   1. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

   2. Nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành bao gồm:

   a) Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật);

   b) Khối lượng trái phiếu phát hành thành công;

   c) Lãi suất phát hành;

   d) Các điều kiện, điều khoản chính của trái phiếu (khối lượng, mệnh giá, đồng tiền, kỳ hạn, phương thức thanh toán gốc, lãi, ngày phát hành, ngày đáo hạn trái phiếu);

   đ) Thị trường, địa điểm phát hành.

   3. Sở Giao dịch Chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để tổng hợp số liệu về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn