Để được cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán cần có bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

26/04/2022

Công ty chứng khoán cần có tối thiểu bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán? công ty chứng khoán có được tư vấn đầu tư chứng khoán? Tôi đang có dự định mở công ty chứng khoán nên mong muốn tìm hiểu vấn đề này, mong anh chị có thể hỗ trợ giúp đỡ, cảm ơn anh chị.

  • Công ty chứng khoán cần có tối thiểu bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

   Tại Khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

   5. Điều kiện về nhân sự bao gồm:

   Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

   b) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

   c) Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;

   d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

   Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

   Như vây, căn cứ theo quy định trên thì công ty chứng khoán cần có tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép.

   Công ty chứng khoán có được tư vấn đầu tư chứng khoán?

   Tại Điều 72 Luật Chứng khoán 2019 có quy định nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán như sau:

   1. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

   a) Môi giới chứng khoán;

   b) Tự doanh chứng khoán;

   c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

   d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

   2. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

   3. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

   Như vậy, công ty chứng khoán được phép tư vấn đầu tư chứng khoán.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn