Công ty đại chúng mua tài sản có phải công bố thông tin bất thường không?

26/04/2022

Công ty tôi là công ty đại chúng, sắp tới công ty sẽ mua một số tài sản chiếm khoảng 10% tổng tài sản công ty. Cho hỏi công ty tôi có phải công bố thông tin bất thường không?

  • Căn cứ Khoản 19 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010 quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

   - ...

   - Mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười lăm phần trăm tổng tài sản của công ty tính theo bảng cân đối kế toán được kiểm toán gần nhất.

   - Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo gần nhất trở lên.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn sắp tới sẽ mua tài sản chiếm khoảng 10% tổng tài sản công ty, như vậy công ty bạn không phải thực hiện công bố thông tin bất thường. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý là 10% này là so với bảng cân đối kế toán về tài sản được kiểm toán gần nhất, không áp dụng cho thời điểm hiện tại.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn