Công ty hợp danh có được phát hành trái phiếu hay không?

Ngày hỏi:14/06/2022

Công ty hợp danh có được phát hành trái phiếu hay không? Tài sản của công ty hợp danh gồm những gì? Chào anh chị, cho em hỏi em đang công tác tại công ty hợp danh, em đang muốn trình với công ty về vấn đề phát hành trái phiếu. Anh chị cho em hỏi có vấn đề này pháp luật có cho phép hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Công ty hợp danh có được phát hành trái phiếu hay không?

   Tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về công ty hợp danh như sau:

   1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

   2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   Khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

   1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

   a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

   c) Chứng khoán phái sinh;

   d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, trái phiếu được xem là chứng khoán. Theo quy định, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Chính vì vậy, công ty hợp danh không được phát hành trái phiếu.

   Tài sản của công ty hợp danh gồm những gì?

   Tại Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tài sản của công ty hợp danh như sau:

   Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

   1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;

   2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;

   3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;

   4. Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn