Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng khi nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng trong những trường hợp nào?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về các nội dung sau đây của quỹ đại chúng:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng;

   - Báo cáo hoạt động đầu tư;

   - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn