Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:13/06/2022

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì? Ngân hàng thanh toán trong lĩnh vực chứng khoán được hiểu thế nào? Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Ngân hàng thương mại?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì?

   Chào ban biên tập, cho tôi hỏi ngân hàng thương mại hay công ty chứng khoán khi muốn đăng ký lưu ký chứng khoán thì phải đáp ứng những điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới. Xin cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Điều 57 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán như sau:

   - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   + Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hoạt động lưu ký chứng khoán;

   + Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng, hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gần nhất;

   + Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

   - Công ty chứng khoán được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Ngân hàng thanh toán trong lĩnh vực chứng khoán được hiểu thế nào?

   Chào anh/chị, cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 thì ngân hàng thanh toán gồm những ngân hàng nào? Thực hiện hiện những công việc nào? Xin cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

   Ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

   => Như vậy, ngân hàng thành toán có thể là ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, và công việc của ngân hàng thành toán là cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Ngân hàng thương mại

   Bên tôi là ngân hàng thương mại dự định sắp sẽ đăng hoạt động lưu ký chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cho tôi hỏi theo quy định thì chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện nào để được đăng ký hoạt động lưu ký? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới.

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Luật Chứng khoán 2019 quy định Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hoạt động lưu ký chứng khoán;

   - Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng, hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gần nhất;

   - Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì ngân hàng thương mại muốn đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán phải có hoạt động lưu ký trong giấy phép thành lập, và hoạt động kinh doanh phải có lãi, cũng như phải có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn