Đối tượng thanh tra chứng khoán được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Đối tượng thanh tra chứng khoán được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Chứng khoán 2006 thì đối tượng thanh tra chứng khoán bao gồm:

   - Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng;

   - Công ty đại chúng;

   - Tổ chức niêm yết chứng khoán;

   - Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

   - Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký;

   - Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát; chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

   - Người hành nghề chứng khoán;

   - Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán;

   - Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   Bên cạnh đó, tại Điều này còn có quy định về phạm vi thanh tra bao gồm:

   - Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng;

   - Hoạt động niêm yết chứng khoán;

   - Hoạt động giao dịch chứng khoán;

   - Hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

   - Hoạt động công bố thông tin;

   - Các hoạt động khác có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   Trên đây là nội dung giải đáp về đối tượng thanh tra chứng khoán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn