Người có trình độ chuyên môn về chứng khoán có được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

Ngày hỏi:14/06/2022

Người có trình độ chuyên môn về chứng khoán có được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp? Điều kiện để người  trình độ chuyên môn về chứng khoán được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp? Chào anh chị, em có đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán trong khoản hơn 02 năm trở lại đây, anh chị cho em hỏi em có được công nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người có trình độ chuyên môn về chứng khoán có được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

   Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

   1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

   a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

   b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

   c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

   d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

   đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, người có trình độ chuyên môn về chứng khoán chưa được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác mới có thể được công nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

   Điều kiện để người có trình độ chuyên môn về chứng khoán được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

   Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

   2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

   b) Có trình độ từ đại học trở lên;

   c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

   d) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

   Theo đó, ngoài có trình độ chuyên môn về chứng khoán, cần đáp ứng thêm các điều kiện được liệt kê ở trên để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Khi được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bạn sẽ được xem là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn