Người hành nghề chứng khoán có được làm việc tại 02 công ty chứng khoán hay không?

Ngày hỏi:14/06/2022

Người hành nghề chứng khoán có được làm việc tại 02 công ty chứng khoán hay không? Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán? Chào anh chị, cho em hỏi hiện em đang công tác tại một công ty chứng khoán ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi có một công ty chứng khoán khác biết đến em và có chào mời em sang bên đó làm việc. Anh chị cho em hỏi em có được làm một lúc 02 công ty chứng khoán hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người hành nghề chứng khoán có được làm việc tại 02 công ty chứng khoán hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Người hành nghề chứng khoán có được làm việc tại 02 công ty chứng khoán hay không?

   Tại Khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về các hành vi không được thực hiện của người hành nghề chứng khoán như sau:

   2. Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

   a) Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;

   b) Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;

   c) Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, người hành nghề chứng khoán không được làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán trở lên. Chính vì vậy, bạn không thể cùng lúc làm cho 02 công ty chứng khoán.

   Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

   Tại Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

   2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

   b) Có trình độ từ đại học trở lên;

   c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

   d) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

   Như vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn