Những hạn chế đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đang khắc phục các điều kiện còn thiếu

26/04/2022

Được biết công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó nếu thiếu điều kiện nào thì phải thực hiện khắc phục điều kiện đó. Vậy cho tôi hỏi khi khi đang khắc phục các điều kiện còn thiếu thì các công ty này có bị hạn chế gì không? Cụ thể thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới. Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định trong thời gian thực hiện phương án khắc phục, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động sau đây:

   - Công ty chứng khoán không được mở rộng hoạt động kinh doanh; không được chia lợi nhuận; không được mua lại cổ phiếu, trừ việc mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc do sửa lỗi giao dịch;

   - Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; không được chia lợi nhuận; không được huy động vốn lập quỹ, lập công ty đầu tư chứng khoán; không được tăng vốn điều lệ cho quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán đang quản lý; không được ký mới các hợp đồng quản lý đầu tư, ký kéo dài thời hạn hoặc tiếp nhận thêm vốn từ các khách hàng ủy thác hiện tại; không được lập chi nhánh, lập văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài;

   - Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được chuyển lợi nhuận của chi nhánh ra nước ngoài.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn