Những nội dung cần công bố trước đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

26/04/2022

Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi vấn đề sau: Có những nội dung nào cần công bố trước đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế? Vấn đề này được quy định tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ.

Văn Lâm - An Giang

  • Tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Có hiệu lực từ 01/02/2019, có quy định nội dung cần công bố trước đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm:

   a) Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật);

   b) Mục đích phát hành trái phiếu;

   c) Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành;

   d) Thời điểm dự kiến phát hành;

   đ) Thị trường, địa điểm tổ chức phát hành;

   e) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

   g) Xác nhận của Ngân hàng nhà nước về khối lượng trái phiếu phát hành năm trong hạn mức vay thương mại quốc gia.

   Theo đó, bạn nên lưu ý thêm: Tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

   Sở Giao dịch Chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để tổng hợp về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn