Nội dung công bố thông tin định kỳ việc phát hành trái phiếu ở thị trường trong nước

26/04/2022

Tôi hiện có tìm hiểu về việc phát hành trái phiếu và có nghe vào năm 2019 có văn bản mới quy định về vấn đề này, do là tôi khá quan tâm nên muốn nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Nội dung công bố thông tin định kỳ việc phát hành trái phiếu ở thị trường trong nước cần có những gì? Rất mong nhận được sự hỗ trợ.

  • Tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Có hiệu lực từ 01/02/2019, có quy định nội dung công bố thông tin định kỳ bao gồm:

   a) Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán (nếu có); báo cáo tài chính chưa kiểm toán được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận các số liệu;

   b) Báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án và báo cáo đánh giá tác động đến môi trường đối với trái phiếu xanh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này; trong đó, báo cáo sử dụng vốn phải có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán;

   c) Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

   Theo đó, chúng tôi cung cấp thêm: Định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn trái phiếu, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin định kỳ theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu hoặc tổ chức lưu ký để công bố cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu; đồng thời gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

   Sở Giao dịch Chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp và tổng hợp về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn