Quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ có cần công bố thông tin?

26/04/2022

Tôi có vấn đề cần được giải đáp theo Luật chứng khoán 2019 như sau: Trường hợp quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ thì cần phải công bố thông tin bất thường không? Nếu công bố thì quỹ tự công bố hay công ty quản lý quỹ công bố? Nhờ hỗ trợ.

  • Quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ có cần công bố thông tin?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 124 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

   - Quyết định thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng;

   - Bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng ra công chúng;

   - Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; quỹ đại chúng chào bán không thành công;

   - Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch;

   - Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ của quỹ đại chúng; có quyết định khởi tố người nội bộ của quỹ đại chúng;

   - Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt động, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng;

   - Sự kiện khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin bất thường về quỹ theo quy định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn