Quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

26/04/2022

Liên quan đến tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được quy định như thế nào?

 • Quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
  (ảnh minh họa)
 • Tại Điều 3 Thông tư 89/2019/TT-BTC, có quy định về tài khoản kế toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, như sau:

  - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán đặc thù của VSD thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Trường hợp VSD cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 đã hướng dẫn tại Thông tư này về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

  - VSD được mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở đi đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của VSD mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

  Ban biên tập phản hồi thông tin.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Điều 3 Thông tư 89/2019/TT-BTC Tải về
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn