Quy định về tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

26/04/2022

Được biết có quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định này thì tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 82 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

   - Tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

   - Tên của công ty chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   + Loại hình doanh nghiệp;

   + Cụm từ “chứng khoán”;

   + Tên riêng.

   - Tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   + Loại hình doanh nghiệp;

   + Cụm từ “quản lý quỹ”;

   + Tên riêng.

   - Tổ chức không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được phép sử dụng cụm từ “chứng khoán”, “quản lý quỹ” trong tên của tổ chức; không được sử dụng các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức đó là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn