Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 mới được Quốc hội thông qua, thì những trường hợp nào hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con sẽ bị tạm ngừng, đình chỉ? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong trường hợp sau đây:

   - Khi xảy ra chiến tranh, thảm họa tự nhiên, biến động lớn của nền kinh tế, sự cố hệ thống giao dịch hoặc các sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán;

   - Khi thị trường giao dịch chứng khoán có biến động bất thường hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn, tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn