Tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm những thành tố nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm có những thành tố nào? Được sắp xếp theo thứ tự ra sao? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới, cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 82 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

   - Loại hình doanh nghiệp;

   - Cụm từ “quản lý quỹ”;

   - Tên riêng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn