Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng là bao lâu?

Ngày hỏi:07/05/2022

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng? Tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng có trách nhiệm gì? Công ty của tôi đã nộp đơn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Tuy nhiên, đã 15 ngày rồi chưa có thông tin gì, tôi muốn hỏi là thời gian cấp giấy chứng nhân đăng ký chào bán chứng khoán là bao lâu? Công ty có trách nhiệm thế nào đối với hồ sơ đăng ký?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng?

   Căn cứ Điều 25 Luật Chứng Khoán 2019 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.

   3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp.

   4. Chứng khoán chỉ được chào bán ra công chúng sau khi đã công bố theo quy định tại khoản 3 Điều này.

   Như vậy, theo quy định nếu hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đủ và hợp lệ thì trong 30 ngày sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho tổ chức nếu không đồng ý thì sẽ có thông báo bằng văn bản.

   Tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng có trách nhiệm gì?

   Tại Điều 25 Luật Chứng Khoán 2019 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

   1. Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

   2. Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

   Theo đó, tổ chức của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn