Thời hạn và nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào?

26/04/2022

Thời hạn và nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Nghĩa, địa chỉ mail nguyennghia****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em đang học về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Vì em mong muốn làm trong Công ty chứng khoán nên cũng tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan tới kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Em muốn hỏi: Thời hạn và nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính đối với Công ty chứng khoán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  • Thời hạn và nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính đối với Công ty chứng khoán được hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán báo cáo tài chính riêng (hợp nhất đối với trường hợp CTCK phải lập báo cáo tài chính hợp nhất), bao gồm:

   - Báo cáo thu nhập toàn diện.

   - Báo cáo tình hình tài chính.

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

   - Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.

   - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

   2. Nơi nhận báo cáo tài chính:

   - Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

   - Cơ quan Thuế.

   - Cơ quan Thống kê.

   - Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính: Theo quy định của pháp luật về kế toán và chứng khoán.

   4. Đối với Báo cáo tài chính bán niên (riêng và hợp nhất) và Báo cáo tài chính năm (riêng và hợp nhất) của Công ty chứng khoán mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải soát xét thì Báo cáo tài chính bán niên phải đính kèm Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm phải đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc khi công khai.

   5. Mẫu biểu Báo cáo tài chính và nội dung, phương pháp lập Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty chứng khoán quy định tại Phụ lục số 04.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn và nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính đối với Công ty chứng khoán, được quy định tại Thông tư 210/2014/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn