Thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định thế nào?

26/04/2022

Được biết có quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 24 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

   Trong thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trung thực và chính xác các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ các thông tin về ngày phát hành và giá bán chứng khoán là thông tin dự kiến.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn