Thực hiện giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

26/04/2022

Thực hiện giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Quy định trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Xác lập và hủy bỏ giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Nguyên tắc của hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã tư vấn.

  • Thực hiện giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Thực hiện giao dịch và sửa, hủy giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 19 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về thực hiện giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

   1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền lô lớn giao dịch theo phương thức thỏa thuận trong thời gian quy định.

   2. Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền phải tuân theo quy định về biên độ dao động giá trong ngày và quy định về giá trần, giá sàn tại Điều 9.

   3. Giá thực hiện giao dịch thỏa thuận trái phiếu là giá gộp lãi.

   Theo quy định tại Điều 20 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về sửa, hủy giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

   1. Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch không được phép hủy bỏ.

   2. Trong trường hợp nhập sai giao dịch thỏa thuận, Thành viên được phép sửa giao dịch thỏa thuận theo quy trình sửa lỗi giao dịch thỏa thuận do SGDCK ban hành.

   2. Quy định trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 21 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

   Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng - chiều, Thành viên không được phép:

   1. Nhập lệnh, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;

   2. Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;

   3. Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận.

   3. Xác lập và hủy bỏ giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 22 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

   1. Giao dịch chứng khoán được xác lập khi hệ thống giao dịch thực hiện khớp lệnh mua và lệnh bán theo phương thức khớp lệnh tập trung hoặc ghi nhận giao dịch theo phương thức thỏa thuận.

   2. Trong trường hợp giao dịch đã được xác lập vi phạm quy định giao dịch hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường, SGDCK có thể công nhận hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi báo cáo UBCKNN.

   3. Trong trường hợp tạm ngừng, đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 5 Quy chế này, SGDCK căn cứ tình hình cụ thể để quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả giao dịch.

   4. Nguyên tắc của hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về nguyên tắc của hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

   1. Hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua theo nguyên tắc:

   a) Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

   - Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện;

   - Khối lượng bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng còn được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch;

   - Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng còn được phép mua đã hết và lệnh mua được nhập tiếp vào hệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

   b) Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

   - Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được giảm xuống ngay sau khi giao dịch thỏa thuận được thực hiện nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài mua với một nhà đầu tư trong nước bán;

   - Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tăng lên ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài bán với một nhà đầu tư trong nước mua;

   - Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau. Hệ thống cho phép giao dịch thỏa thuận giữa hai nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện trong trường hợp khối lượng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài bằng không (0).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn