Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thành lập trong thời gian tới?

26/04/2022

Tôi có chơi chứng khoán và nghe được thông tin về việc thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới đây, không biết có đúng không? Nhờ các bạn cung cấp thông tin.

  • Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thành lập trong thời gian tới?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 52 Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về việc thành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam như sau:

   - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   Như vậy thời gian tới đây, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ được thành lập theo quy định nêu trên. Đây chính là một điểm mới của Luật Chứng Khoán 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) so với Luật Chứng Khoán 2006 hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn