Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc cập nhật thông tin về hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ngày hỏi:27/12/2019

Được biết có quy định mới về phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. Cho tôi hỏi theo quy định này thì Ủy ban nhân dân có trách nhiệm gì trong việc cập nhật thông tin về hoạt động nhập khẩu phế liệu?

  • Căn Khoản 5 Điều 5 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc trao đổi, chia sẻ và cập nhật thông tin có liên quan đến các hoạt động nhập khẩu phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam như sau:

   Cung cấp các thông tin, văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn đơn vị quản lý.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn