Trường hợp nào sẽ tạm dừng hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?

26/04/2022

Cho hỏi theo quy định pháp luật mới thì trường hợp nào sẽ tạm dừng hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?

  • Trường hợp nào sẽ tạm dừng hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định như sau:

   1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong trường hợp sau đây:

   a) Khi xảy ra chiến tranh, thảm họa tự nhiên, biến động lớn của nền kinh tế, sự cố hệ thống giao dịch hoặc các sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán;

   b) Khi thị trường giao dịch chứng khoán có biến động bất thường hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn, tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

   Trên đây là các trường hợp sẽ tạm dừng hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn