Các trường hợp được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng

Ngày hỏi:08/10/2019

Các trường hợp được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng bao gồm các trường hợp nào? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. 

  • Các trường hợp được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

   Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp, phân bổ địa chỉ IP từ VNNIC được quyền đề nghị cấp, phân bổ số hiệu mạng và được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng trong các trường hợp sau:

   - Cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

   - Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng số hiệu mạng;

   - Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng số hiệu mạng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn