Cấu trúc tên miền NAME.VN được các tổ chức, cá nhân nào sử dụng?

Ngày hỏi:08/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cấu trúc tên miền NAME.VN được các tổ chức, cá nhân nào sử dụng? 

  • Cấu trúc tên miền NAME.VN được các tổ chức, cá nhân nào sử dụng?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT, có quy định:

   NAME.VN dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh... của tổ chức, cá nhân

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn